Gayrimenkul Hukuku

  • Gayrimenkullerin alımı, satımı, devri ve kiralanması, bu işlemlere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi,
     
  • Gayrimenkullere bağlı ayni hakların tesisi, devri, şerh konulması ve terkini işlemlerinin gerçekleştirilmesi,