Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

 • Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri ve Yüksek Mahkeme nezdinde iptal davalarının takibi ve sonuçlandırılması, Türk Mahkemeleri nezdinde ihlal davalarının takibi,
   
 • Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemeleri ve Yüksek Mahkeme nezdinde ceza davalarının takibi ve sonuçlandırılması,
   
 • Patent, marka, tasarım, yazılım, know-how ve diğer fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin lisans sözleşmelerinin müzakeresi ve hazırlanması,
   
 • İhlal ve iptal dava prosedürlerinin takibi,
   
 • Meslek Birlikleri nezdinde diğer temsil işlemlerinin gerçekleştirilmesi,