Ceza Hukuku

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin her safhasında müşteki ve sanık vekilliği,
   
 • Sulh, Asliye ve Ağır Ceza mahkemelerinde sanık ve müdahil vekilliği,
   
 • Suç duyurusunda bulunma, Cumhuriyet Savcılığı hazırlık soruşturması sırasındaki takip ve müdahaleler,
   
 • Trafik kazalarından kaynaklanan, ceza davaları, kusur oranına karşı itiraz ve tespitler,
   
 • Kambiyo (Çek yasası) Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarından kaynaklanan cezai takipler ve davalar,
   
 • Sabıka kayıtlarının ve sicillerin zaman aşımı vs hukuki nedenlerle silinmesi talepleri,
   
 • İcra iflas hukukundan ve diğer özel kanunlarla düzenlenen cezai müeyyideler için şikayet ve dava takibi