Yabancılar Hukuku

Yabancıların Türkiye’de yaşadığı hukuki problemlerin çözümünde danışmanlık hizmetlerinin yanında Yabancılar Hukukualanında aşağıdaki hizmetler de sunulmaktadır.

  • Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
     
  • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
     
  • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması